Photos

 

25th Anniversary of the Poughkeepsie Galleria

Joe Daily came down to the Poughkeepsie Galleria to host the 25th anniversary celebration.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •